Roleta

Blinds për mbrojtjen nga ndikimet e jashtme është edhe linja e “Rehau”.
Posedojnë një shkallë të lartë të izolimit termik, pjatë poliuretani me lloje të ndryshme të motor manuale dhe elektrike, dhe mund të porositet në ngjyra të bardha dhe të gjitha.

© Copyright - Demirimpex