Dyert GENEO SISTEMI

Efikasitetin e Energjisë dhe Design

Dera e përparme jo vetëm zonë e hyrjes – por pika kyçe për paraqitjen e shtëpisë. Prandaj efikasitetit më të mirë të energjisë, projektimit, rehati dhe jetëgjatësi të ketë një rol vendimtar në zgjedhjen. Ajo është e këto karakteristika në sajë të teknologjisë së lartë materiale Rau-FIPRO ka sistem për dyert GENEO.

I impresionuar duke pasur parasysh pranga fshehura që mund të realizohen vetëm me profile GENEO.

Features:

Thellësia e themelimit: 86 mm / sistem me 6 dhoma
Izolimi termik Uf = 0,75 W / m² K
Plotëson standardet e tanishme dhe të ardhshme EnEV-
Rau FIPRO, materiale fijor detyrueshme, IVS (Sistemi i Integruar për përforcim)
Mbrojtja nga vjedhjet në klasë 2 pa rezistencë çeliku me izolim të mirë termik
Pragu alumini sipas DIN 18024, 18025 dhe 18040 me një lartësi prej 20 mm

© Copyright - Demirimpex