Brilant – Design MD

70 mm sistem me copë litari qendrore

Përveç sistemit bazë Brilant në ajër të projektimit me një copë litari, dhe sistemi është në dispozicion projektimit Brilant me copë litari qendrore. Ky sistem me copë litari qendrore është zhvilluar si një sistem të veçantë me të njëjtën optikë. Në projektimit Brilant me ngrohje qendrore izolues copë litari është në plan të parë, në mënyrë që rondelë qendrore më tej rritjen e vlerave izolim.

Features:

Thellësia e ndërtimit: 70 mm (optional 80 mmram) / copë litari qendrore
Numri i dhomave: 5 dhoma
Termoizolues:
Uf = 1,3 W / m² K (dizajni MD Brilant me përforcim standarde)
Uf = 1,1 W / m² K (dizajni MD Brilant plus përforcim termike të ndara)
Izolimin Tone deri në RW, P = 45 dB (VDI 2719)
Mbrojtja kundër vjedhjes: për të parandaluar klasë forcë hyrjes 3 (ENV 1627)
Drafti Zashtitaod / shi i madh: deri në klasën e 4 (EN 12207) / E750 (EN 12208)

© Copyright - Demirimpex