Brilant – Design

Termoizolues dhe dizajn gjithanshëm

Brilant Design është një kombinim i izolimit termik dhe design gjithanshëm. Nëse thellësi ndërtimi i 70 mm ose 80 mm – ky sistem është zgjidhje ideale për novogradba apo renovim. Të forma të ndryshme, ngjyra, decors dhe krahë të projektuar të sigurojë inkuadrim përshtatur dritare.

Features:

Thellësia e ndërtimit: 70 mm (optional 80 mmram) / copë litari kanate
Numri i dhomave: 5 dhoma (6 dhomave)
Termoizolues:
Uf = 1,3 W / m² K (Brilant Dizajn me përforcim standarde)
Uf = 1,2 W / m² K (Brilant Dizajn plus përforcim termike të ndara)
Kursimit të energjisë: deri në 56% (për bazë krahasimi: druri-/
dritare plastike UW = 2,7 W / m² K)
Izolimin Tone deri në RW, P = 45 dB
Mbrojtja kundër vjedhjes: për të parandaluar klasë forcë hyrjes 3 (ENV 1627)
Draft Mbrojtja: Klasa 4 sipas EN 12207
Mbrojtja nga shirat e rrëmbyeshëm: Klasa E 900 EN 12208 nga

© Copyright - Demirimpex