Еуро – Дизајн 70

70 mm- систем за објекти

Системот Еуро Дизајн 70 ги нуди најдобрите услови за објекти. Со докажаниот РЕХАУ стандарден квалитет Еуро Дизајн 70 е економичен систем. Многубројните форми, бои, декори, дизајнирани крила овозможуваат индивидуални обликувања на прозорецот.

Карактеристики

 • Длабочина на вградување: 70 mm
 • Број на комори: 5 комори
 • Топлинска изолација:
  Uf = 1,3 W/m²K (Еуро Дизајн 70 со стандардно армирање)
  Uf = 1,2 W/m²K (Еуро Дизајн 70 плус со термички разделено армирање)
 • Звучна изолација до Rw,P= 45 dB
 • Заштита од кражба: до класа на отпор 2 (ENV 1627)
 • Пропустливост на воздух: Класа 4 според  EN 12207
 • Заштита од поројни дождови: до класа 9A според EN 12208

© Copyright - Demirimpex