Брилант – Дизајн МД

70 мм Систем со средишен дихтунг

Покрај основниот систем Брилaнт-дизајн со преклопен дихтунг, достапен е и системот Брилант-дизајн со средишен дихтунг. Овој систем со средишен дихтунг е развиен како посебен систем со иста оптика. Кај Брилант дизајн со средишен дихтунг топлинската изолација е во преден план, така што со средишниот дихтунг уште повеќе се зголемуваат вредностите на изолација.

Карактеристики

  • Длабочина на вградување: 70 mm (опционално 80 mmрам)/средишен дихтунг
  • Број на комори: 5 комори
  • Топлинска изолација:
    Uf= 1,3 W/m²K (Брилант дизајн МД со стандардно армирање)
    Uf= 1,1 W/m²K (Брилант дизајн МД плус со термички разделено армирање)
  • Звучна изолација до Rw,P = 45 dB (VDI 2719)
  • Заштита од кражба: до спречување на насилно влегување класа 3 (ENV 1627)
  • Заштитаод провев/поројни дождови: до класа 4 (EN 12207) / E750 (EN 12208)

© Copyright - Demirimpex