Geneo PHC

ГЕНЕО® сертифициран систем за пасивни куќи ®

Во програмата на прозорски системи достапен е и ГЕНЕО  сертифициран систем за пасивни куќи со дополнителна топлинска изолацоја. Со ставање на термомодулите и специјален средишен дихтунг ГЕНЕО системот за пасивни куќи станува сертифицирано решение за прозорци за пасивни куќи. Сите предности како и кај ГЕНЕО остануваат и кај овој систем – и покрај највисоките критериуми за топлинска изолација.

Карактеристики:

 

  • Длабочина на вградување: 86 mm / средишен дихтунг
  • Број на комори: 6 комори
  • Топлинска изолација: Uf = до 0,79 W/m²K
  • Заштеда на енергија: до 76% *
  • Материјал: материјал со влакнесто врзување РАУ-ФИПРО®, коекструдиран надворешен слој од високо квалитетен РАУ-ПВЦ за најдобар квалитет на површините
  • Звучна изолација: без челично армирање до  Rw,P = 47 dB (со застаклување  Rw = 50 dB)
  • Заштита од провалување: до класа на отпор 3, до класа на отпор 2 без челик
  • Пропустливост на воздух: 4 (EN 12207)
  • Заштита од поројни дождови: 9A (EN 12208)

© Copyright - Demirimpex