Гранит

Природен гранит може да се најде во програмата на нашата понуда.
Вршиме продажба на гранитни плочи со димензија:
61×30,5×1 м2,
и за скалилa:
120x32x2.5 – газиште
120x16x1.5 – челници

© Copyright - Demirimpex