Сегментна врата

Сегментни панелни гаражни и индустриски врати со термо изолација од 42 mm.

Автоматски гаражни и индустриски врати со сендвич панел 42 mm и заштита од пожар.

© Copyright - Demirimpex