GENEO Подигачко – лизгачки Врати

Енергетска ефикасност & дизајн до совршенство

Колку е подобра изолацијата на објектот, толку помалку се троши електрична енергија.Системот за подигачко лизгачки врати ГЕНЕО од високотехнолошкиот материјал РАУ ФИПРО е комбинација на големи стаклени површини со најдобра енергетска ефикасност и други предности како завучна изоалција, заштита од кражба и комфор.

 • Длабочина на вградување: 86 mm
 • Систем со 5 комори
 • Топлинска изолација: Uf до1,3 W/m²K
 • Звучна изолација до Rw,P = 43 dB
 • Заштита од кражба до класа на отпор 2 (ENV 1627)
 • Пропустливост на воздух: Класа 4 според EN 12207
 • Заштита од поројни дождови: до класа 9A според EN 12208
 • Заштита од ветар: до класа B3 според EN 12210

Карактеристики

 • Одлична стабилност на профилот со високо технолошки материјал РАУ-ФИПРО
 • Лесно ракување со со оптимално усогласена системска техника
 • Дихтунзи со припремени агли кои штитат од провев, прашина, вода и загуби на вода.
 • Сигурна инвестиција со исполнување на EnEV-стандардите
 • Невообичаени архитектури со затворени елементи
 • High Definition Finishing-површина (HDF): висококвалитетна, мазна и лесна за одржување.
 • Еколошки производ, а со тоа и можност за рециклирање
 • Енергетска ефикасност до совршенство – со ГЕНЕО ПРОГРАМАТА (прозорци, влезни врати, подигачко – клизни врати) добивате одлична изолација
© Copyright - Demirimpex