Kontakt

Аdresë

Rruga. 11 Nën bb – Kumanovë

Rruga. H.T. Karposh nr. 34 – Kumanovë

📞

Телефон

++389(0)31/425-353
++389(0)31/425-853
++389(0)31/424-950

Email

info@demirimpex.com.mk

demirimpeks@hotmail.com

© Copyright - Demirimpex